Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

9413 cf6b 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamiimi miimi
gusia
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viamiimi miimi
gusia
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares viamiimi miimi

June 18 2015

gusia
9470 ecf3 390
Reposted fromuoun uoun viawishyouwerehere wishyouwerehere
gusia
7702 1bfc 390
takie życie dziś
gusia
8829 a15c 390
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaMissMurder MissMurder
gusia
gusia
Nie była w jego typie, powtarzał to tysiąc razy, nie pomagało. Zaszła mu za skórę, weszła w krew. Utkwiła w nim. Oszołamiała go, a zarazem irytowała  - dziwna niebezpieczna mieszanka
Reposted fromButWhy ButWhy viaMissMurder MissMurder
gusia
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viaMissMurder MissMurder
gusia
4704 e80e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMissMurder MissMurder
gusia
Czasami jest tak w życiu, że aby cokolwiek się zmieniło - trzeba zmienić wszystko
— o Boże
Reposted fromstrangeme strangeme viaiamstrong iamstrong
gusia
8431 0872 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
gusia
2434 a023 390
Reposted fromikhakima ikhakima viaslouch slouch
gusia
gusia
6935 eaf6 390
gusia
5851 7bca 390
gusia
szklane domy tłuką się o twarde serca
— Quebonafide - Ciernie
2255 59cd 390
Reposted fromink ink viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl